Er was eens… (1)

Soesterduinen, 2021 – Door flarden mist volgt zij bij het ochtendgloren het duinpad naar het punt waar bos plaats maakt voor zand. De eerste voorzichtige zonnestralen werpen lange schaduwen op het golvend landschap.

De mist trekt zich langzaam terug in het bos. Er ritselt iets, er vliegt iets rakelings langs haar hoofd, er klinken voetstappen en in de verte een doffe klap. Het landschap in grijstinten is magisch, als de openings-scene van een meeslepend epos.

Soesterduinen, augustus 2021